Pikachu

Matches

Elimination Chamber [April 14th, 2012]


TMNXT Matches

vs Star Platinum vs Dr. Strange vs Liu Kang vs Mr. Freeze vs Ezio Auditore vs Vision vs Seto Kaiba – [Jul 10th, 2018]
vs Mini Jericho vs Man in the Yellow Hat vs Dexter vs Mr. Popo vs Ronald McDonald vs Pikachu – [Sep 28th, 2013]

vs Blade vs Charmander vs Terminator vs Dragon Dragon vs Thor – [Sep 21st, 2013]