Mini Jericho

TMNXT Matches

vs Kick-Ass – [Jan 24th, 2014]

vs Dexter vs Man in the Yellow Hat vs Pikachu vs Mr. Popo vs Ronald McDonald vs Pikachu – [Sep 28th, 2013]

vs Juggernaut vs M Bison vs Joey Ryan vs Nappa vs El Generico – [Sep 14th, 2013]