Kylo Ren

Matches

vs Quan Chi – [Oct 27th, 2018] – [TMN Thunder 2018 Tourney, R4]
vs Cobra Commander – [Sep 28th, 2018] – [TMN Thunder 2018 Tourney, R3]
vs Rick Sanchez – [Aug 2nd, 2018] – [2018 Thunder Tourney, R2]
vs Ash Ketchum – [Apr 21st, 2018]
vs Vegeta – [MM 2018 Tournament, Sweet 16]

vs Optimus Prime – [MM 2018 Tournament, R2]

vs Yugi Moto vs Spawn vs Batman – [Feb 3rd, 2018]

vs Snoke – [Jan 10th, 2018]

vs Jack Sparrow vs Yugi Moto – [Dec 16th, 2017]

vs Cell vs Skeletor vs Zamasu – [Nov 25th, 2017]

vs Cobra Commander – [Oct 27th, 2017]

vs Darth Maul – [TMN Green Atom-Weight Title Match] – [Galactic Throwdown V]

vs Optimus Prime – [Sep 12th, 2016]

[w/ Ryu/Kratos] vs [Optimus Prime/Ash Ketchum/Kazuya] – [Jun 6th, 2016]

vs Kratos vs Optimus Prime – [May 19th, 2016]

vs Nightwing – [May 18th, 2016]

vs Optimus Prime vs Kazuya vs Ryu vs Ash Ketchum vs Kratos – [May 13th, 2016]

vs Captain Ultra – [Galactic Title Match] – [Space Jam III]

vs Gambit – [Apr 22nd, 2016]

vs Smoke – [Apr 17th, 2016]

vs Michael Myers – [Apr 2nd, 2016]

vs Joker – [Jan 23rd, 2016]

vs Jon Snow – [Jan 16th, 2016]

vs Darth Maul – [Dec 16th, 2015]